யோகா/தியானம்

23 Apr

“சுநேத்ரா” – கண்களை கூர்மையாக்கும் யோகப் பயிற்சி

ஈஷா புத்துணர்வு மையத்தில் கற்றுத்தரப்படும் “சுநேத்ரா” நிகழ்ச்சி, கண் பார்வையை வளப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், கண் நோய்களைக் களைவதற்கும் உதவுகிறது. அதுமட்டுல்லாமல், உங்கள் உடலைப் புத்துணர்வாக வைத்துக் கொள்ள இங்கே என்னென்ன சிகிச்சை முறைகள் உள்ளன என்பதை அறிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்…